Excursion à Anvers

Đón tiếp Đoàn Nghệ thuật TP HCM nhân dịp Tết Nhâm Thìn và du ngoạn tại Anvers: HNVNTB mời Đoàn Nghệ thuật TP HCM và các gia đình người Việt đang sinh sống tại Bỉ.
Picture44 DSC 1406 DSC 1408 DSC 1526 DSC 1412
DSC 1463 Picture5 DSC 1487 DSC 1499 Picture12
DSC 1555 Picture4 Picture13 Picture22 Picture29
Picture40 Picture52 Picture57 DSC 1519