Giỗ Tổ Hùng Vương

Exposé sur l'histoire de Au Co & Lac Long Quân et reportage photo sur le temple des Rois Hung Vuong.

Giỗ Tổ Hùng Vương.
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đoàn kiều bào tiêu biểu gồm hơn 50 người từ 15 quốc gia trên thế giới về dự Quốc giỗ và dâng hương tại Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ từ ngày 3 đến 5/4/2009.
Đoàn kiều bào tiêu biểu gồm những người có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ, kinh tế và một số bà con đang đầu tư tại quê nhà. Đại biểu Hội người Việt Nam tại Bỉ, anh Lê Long và chị Liễu, trình bày và kể chuyện chuyến đi.
203158 hv1 hv2 hv3 hv4
hv5 hv6 hv7 hv8 hv9