Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm việc tại Bỉ

Ngày 09 và 10/10/2014, Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm việc tại Hội quán Hội người Việt Nam tại Bỉ và tham dự lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Silly.
MTTQ7 MTTQ8 MTTQ1 MTTQ6 MTTQ3
MTTQ10 MTTQ15 MTTQ9 MTTQ14 MTTQ12
MTTQ11 MTTQ17 silly38 silly9 silly15
silly37 silly39 silly42 silly93 silly103
silly106 silly107