Suối Giàng 5

Lễ khai giảng của trường cấp 1 Suối Giàng.

Chương trình giúp đỡ Trường Tiểu Học Suối Giàng do Hội BelUnion khởi xướng, cùng tham gia tiếp sức của Đoàn LHS7778 và Đoàn Trường Sơn (Bỉ). Chương trình năm này trọng tâm là đưa công nghệ IT vào giáo dục ở vùng cao.