Tết Trung Thu 2012

Chương trình Tết Trung Thu cho học sinh Trường tiễu học xã Suối Giàng ngày 29/09/2012:
- Trao quà cho trường
- Phát phần thưởng cho 13 em học giỏi
- Phát đồ chơi trung thu cho các cháu học sinh ( bóng bay, đèn ông sao, trống bỏi, mặt nạ... )
- Chia bánh kẹo cho các cháu, xem nặn tò he...
- Văn nghệ
- Giao lưu, chụp ảnh với các cháu...
do BelUnion tổ chức với sự tham gia đóng góp của Trường Sơn (Bỉ) cùng nhiều doanh nhân và hội bạn.
79654753 o 79655314 o SG3 Trung thu 2012 003 SG3 Trung thu 2012 017 SG3 Trung thu 2012 018 SG3 Trung thu 2012 022
79655394 o SG3 Trung thu 2012 034 SG3 Trung thu 2012 016 79654898 o SG3 Trung thu 2012 007 SG3 Trung thu 2012 050
SG3 Trung thu 2012 045 SG3 Trung thu 2012 049 SG3 Trung thu 2012 019 SG3 Trung thu 2012 020 SG3 Trung thu 2012 021 SG3 Trung thu 2012 023
79655599 o SG3 Trung thu 2012 027 79655618 o 79652206 o SG3 Trung thu 2012 028 SG3 Trung thu 2012 029
SG3 Trung thu 2012 031 SG3 Trung thu 2012 037 SG3 Trung thu 2012 038 SG3 Trung thu 2012 002 SG3 Trung thu 2012 053 79655039 o
79654603 o 79655159 o 79654341 p 79654462 p 79652338 o 79652867 o