VAVA-ABV

VAVA tham dự Đại hội Hội luật gia dân chủ quốc tế ở Bỉ.
Trong thời gian tham dự Đại hội IADL, Đoàn đại biểu Hội NNCĐ DC/dioxin Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội Hữu nghị Bỉ-Việt. Các bạn Bỉ đã thông báo cho Đoàn hoat động của Hội Hữu nghị Bỉ – Việt ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đặc biệt là việc Hội đang đề nghị Quốc hội Bỉ thông qua một nghị quyết về vấn đề chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và đệ trình Nghị viện châu Âu một bản kiến nghị về vấn đề này.
daihoiluatgia 18 IADL VAVA 3 VAVA 1
VAVA 2 VAVA 6 VAVA 4 VAVA 5