TRƯỜNG SƠN

Hội người Việt Nam tại Bỉ


Một học bổng 120€/năm trong 3 năm có thể giúp một trẻ khuyết tật theo học trường phổ thông hoặc trường dạy nghề, điều mà em không thẻ làm được nếu không có sự giúp đỡ này. Một học sinh được học bổng còn được trợ giúp về y tế : khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, thuốc men và phẩu thuật khi cần thiết.

Nhiều học bổng đã được cấp phát trong 3 năm cho 6 học sin thuộc gia đình nghèo túng tỉnh Thừa Thiên-Huế (hợp tác với hội VNED Việt Nam, Trẻ em bị Dioxine)Học sinh chúng tôi đã giúp đỡ gồm có:

2007-2008
- Ngô Quang Lực: Trung học Thủy Phù
- Lê Tiến Sỹ: Trung học Thủy Phù
- Hoàng Ngọc Đức: Khoa hiến binh quốc gia
- Nguyễn Thị Như: Viện công nghệ
- Ngô Văn Linh: Trung học Thủy Phù
- Lê Minh Rin: Viện công nghệ

2005-2006
- Ngô Quang Lực
- Lê Tiến Sỹ
- Hoàng Ngọc Đức
- Ngo van Vong
- Trân Thi Diêm Phuc
- Lê Quang Lôc