VUFO12

Gặp gỡ với Liên hiệp các Hội hữu nghị với Việt Nam và Hội hữu nghị Việt -Bỉ - 03/10/2012
IMG 5043 DSC 7864 DSC 7867 DSC 7870 DSC 7866
DSC 7880 DSC 7878 DSC 7881 DSC 7872 DSC 7884
DSC 7886 DSC 7875 DSC 7889 IMG 5034 IMG 5037
DSC 7890 IMG 5051 IMG 5055 IMG 5047 IMG 5042
IMG 5045 IMG 5053 IMG 5057 IMG 5061 IMG 5062
IMG 5063