Côn Đảo 2014

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho đoàn kiều bào và cán bộ công chức người lao động của cơ quan về thăm Côn Đảo.
condao1 condao18 condao16 condao17 condao19
condao2 condao3 condao4 condao5 condao8
CD2 VTS condao11 condao21 condao20
condao9 condao22 condao13 condao14 condao15